När du sätter dig ner för att meditera, vad händer då? Blir det helt tyst och stilla inom dig så du får vila från alla tankar? Om inte, har du ork och tålamod att sitta stilla tills det blir alldeles tyst och stilla inom dig?

När jag sätter mig för att meditera och kroppen blir stilla märker jag hur mycket det rör sig i huvudet. Hur ofantligt mycket tankar som finns inom mig. Glada tankar, tråkiga tankar, tankar som skrämmer, vackra tankar, sköna tankar, fula tankar, äckliga tankar… Allt möjligt och omöjligt. Att tankarna kommer är en del av att träna meditation. Vi kommer inte till en början att uppleva det där lugnet, tystnaden och stillheten det pratas om. Vi kan i allra första början av vårt meditationsutövande uppleva en stillhet, men det är inte den där djupa stillheten och tystnaden som inte störs av något annat. Börjar det bli obehagligt i kroppen eller uppstår det en impuls att röra sig så rör vi kroppen och kommer ur tillståndet vi är på väg in i. Eller om tankarna blir för påfrestande så ger vi upp och gör något annat. När kreativiteten tar fart är det lätt att avbryta sittandet och istället börja agera på den. Det är dock värt att fortsätta att träna på att sitta kvar, sitta igenom allt, både positivt och negativt, upplyftande och nedlåtande.

När vi börjar att träna på meditation så är det bäst att börja korta stunder, ofta och regelbundet. Sitt bara fem minuter åt gången och helst varje dag. Träna på att sitta helt stilla. Gradvis och under lång tid öka tiden av stillasittande. Ha inte bråttom, pressa inte kroppen eller sinnet. Sakta, säkert och systematiskt är ledorden.

Det kan ta flera år, troligen många år, men med enträgen träning av en meditationsteknik så kommer den dag då vi sitter kvar trots störande tankar, obehag i kroppen och impulser av att vilja röra sig. Det kommer en dag då vi sitter kvar så länge så den djupa kontakten med sig själv blir viktigast. Där det är fullkomligt lugnt, tyst och stilla. Det kommer en dag när det är värt all ansträngning. Låt det dock ta den tid det behöver. Kropp och sinne behöver förberedas i långsam takt. Positiva biverkningar av sittandet kommer på vägen till den djupa stillheten, såsom ökad närvaro i vardagen, lugn och harmoni, positiva tankar och känslor, ökat självförtroende, ökad kreativitet, glädje och lycka.

Kaya Sthairyam – stadig kropp
För att få en lyckad meditation behöver sinnet bli stilla. För att kunna koncentrera sig på ett objekt ett längre tag måste vi förbereda oss, både kropp och sinne. I yoga är meditation ett tillstånd vi hamnar i när koncentrationen på ett objekt varit stadig tillräckligt länge. Då händer det som kallas för meditation. Det vi vanligtvis kallar för meditation eller att meditera är själva träningen, inte det som i yoga är meditation eller på sanskrit dhyana. Stegen till att nå dhyana-tillståndet är flera och vi behöver träna och förbereda oss, oftast i flera år. Men som jag skrev ovan så är träningen värd all ansträngning.

I Satyanandayoga använder vi en teknik som heter Kaya Sthairyam. Det är en förberedande meditationsteknik men det är också en fördjupande teknik i sig själv. Den går ut på att få kroppen helt stilla och stadig. Kaya är sanskrit och betyder kropp och sthairyam betyder stadighet. När kroppen blir stadig så blir också sinnet det. Sinnet förblir stadigt och enkelriktat, riktat mot en punkt (eng. one-pointed), så länge kroppen är stilla. Börjar kroppen röra sig så börjar också sinnet att röra sig. Du har kanske märkt att när du sitter för att meditera och börjar närma dig en inre stillhet, att om du då rör dig för att t.ex. rätta till kroppen, eller vifta bort en fluga eller ett hårstrå som du tycker stör dig så försvinner den inre stillheten? Det är ofta väldigt svårt att i samma sittning komma tillbaka till den koncentration du redan hade börjat uppbåda. Ibland kan det vara bättre att avbryta den sittningen och istället satsa på nästa gång du sitter.

Hur vi kan förbereda kroppen för att orka sitta helt stilla.

asana – yogarörelser och positioner. Dessa mjukar upp och stärker kroppen. Genom att röra kroppen ökar blodcirkulationen och slaggprodukter och toxiner rensas ut. Energin ökar i kroppen och vi orkar sitta stilla längre stunder.
pranayama – andningsteknik. Djup och avslappnad andning minskar stresshormoner i kroppen och den kommer till ro. Andningen påverkar också humör, tankar och känslor. Djup avslappnad andning = lugna tankar, stressad andning = stressade tankar.
Satyananda yoga nidra – djup avslappning i både kropp och sinne. När muskler och leder fått djup vila orkar de också anstränga sig en längre stund.
att sitta stilla en stund varje dag. Börja med 1 minut och öka gradvis till 30-60 minuter. Lägg på en minut i veckan. Ha inte för bråttom.

När kroppen blivit stilla och stadig och du upplever att du är som en staty, helt orörlig och du kan sitta i 30 minuter utan att bli störd av kroppen börjar uppmärksamheten att skifta. Den går över till att uppleva andningen. I en stilla och stadig kropp blir andningen mer och mer subtil och till slut försvinner också den ur ditt medvetande. Då finns bara stilla och stadig medvetenhet. Då är du redo att lägga till ett koncentrationsobjekt. I Satyananda Yoga börjar vi alla meditationstekniker med 5-10 minuter Kaya Sthairyam för att stilla kroppen och sinnet.