Öva hemma

På sidan hittar du ljudfiler och program som du kan använda när du övar hemma.

Öva hemma

För utförligare beskrivningar av övningar se boken ”Satyananda Yoga – för hälsa, välbefinnande, medveten närvaro och andlig mognad” av Lena JayAtma Setterwall. Du kan köpa den här eller på Yogaskolan i Katrineholm.

Det är alltid bäst att lära sig en ny övning av en utbildad yogalärare.

Asanas – kroppspositioner

Allmänt välbefinnande – pdf

Bål och ryggstärkande – pdf

Ryggradsvridningar serie – pdf

Solhälsningen – Surya namaskar – pdf

Yoga Nidra – djupavslappning

Sankalpa – positiv föresats – pdf

Lavandula Yogaskola

Yoga i Katrineholm

Tallbacken 8, Nävertorp, Katrineholm

Epost: lena@yogakatrineholm.se

Telefon: 070-874 62 96