Yoga streama online

SOMMARERBJUDANDE 50%

Nedanstående kurser har spelats in live under 2020-2023.

Anmäl dig till den eller de kurser du vill ha tillgång till och betala samtidigt avgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Räkna av rabatten på 50 %. Erbjudandet gäller fram till 23 juni 2024.

Du får lösenord skickat på e-post när betalning skett. Du har sedan tillgång till kursen i tre månader.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om kursen.

Pris: se respektive kurs.
Lärare på alla kurser: Lena JayAtma

27 klasser

Flera kortare klasser på 45 minuter till 1 timme.

Läs mer och köp här

Yoga Mjuk Avslappning

Åtta klasser á 1 timme.

Läs mer och köp här

Yoga Mjuk
Andning

Åtta klasser á 1,5 timme.

Läs mer och köp här

Yoga
Mjukgörande

Sex klasser á 1,5 timme.

Läs mer och köp här

Grundkurs
Hjärtats Rymd

Åtta klasser á 1 timme
45 minuter.

Läs mer och köp här

Grundkurs
Styrka & Smidighet

Åtta klasser á 1 timme
45 minuter.

Läs mer och köp här

Fortsättning I
Solhälsningen

Sju klasser á 1 timme
45 minuter.

Läs mer och köp här

Fortsättning II
Klassisk Yoga

Åtta klasser á 2 timmar.

Läs mer och köp här

Fortsättning II
Yama & Niyama

Åtta klasser á 2 timmar.

Läs mer och köp här

Fördjupning
Meditation del 1

Åtta klasser á 2 timmar.

Läs mer och köp här

Fördjupning
Meditation del 2

Åtta klasser á 2 timmar.

Läs mer och köp här

27 klasser

i olika längd och tema

Yoga Mjuk Andning á 1 timme – 8 klasser
Innehåll: asanas (kroppspositioner) och pranayama (andningsteknik). Djup avslappning sker sällan av sig själv, men det är något vi kan träna. Ju mer och oftare vi tränar på att slappna av desto lättare blir det.

Yoga Mjuk Ryggrag á 1 timme – 9 klasser
Innehåll: asanas (kroppspositioner) och yoga nidra (djupavslappning). I den här kursen fokuserar vi på positioner och rörelser som stärker och mjukar upp i och runt ryggraden. Vi går sakta och systematiskt fram med fokus på att vara medvetet närvarande så du hela tiden känner dig bekväm både fysiskt och mentalt.

Morgonyoga á 45 minuter – 7 klasser
Innehåll: asanas (kroppspositioner) och pranayama (andningsteknik).

Temaklasser á 2 timmar – 3 klasser
Innehåll: asanas (kroppspositioner), pranayama (andningsteknik), yoga nidra (djupavslappning)  och meditation samt en kort föreläsning.
Hantera stress & högt blodtryck
Hälsosam sömn & djup andning
Smidighet

Pris: 1500:- (för en person) eller 2000:- (för hela hushållet)

ANMÄLAN

27 klasser

Kryssa i rutan och skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Yoga Mjuk Avslappning

Djup avslappning sker sällan av sig själv, men det är något vi kan träna. Ju mer och oftare vi tränar på att slappna av desto lättare blir det. Vi samlar alla dagligen på oss spänningar i kropp, sinne och känslor. Det finns också spänningar som har lagrats under lång tid. De kan vara svårare att komma åt. För att leva i glädje och positivitet behöver vi lätta på dessa spänningar.

Under den här kursen får du lära dig övningar som befrämjar djup avslappning i kropp, tankar och känslor. Med regelbunden träning av de här teknikerna kan djupt liggande spänningar släppa och du får mer energi över till att göra det du vill göra i livet.

I kursen ingår kroppsrörelser och positioner för att lösa upp spänningar i muskler och leder. Yoga nidra, en djupavslappnings- och meditationsteknik för att lösa upp spänningar i djupare lager av kroppen, tankar och emotioner.

Inga förkunskaper krävs. Om det är svårt att sitta på golvet går det bra att använda sig av en stol.

Åtta klasser á 1 timme
Pris: 960:-

ANMÄLAN

Yoga Mjuk Avslappning

Kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter samt skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Yoga Mjuk Andning

Under den här kursen fokuserar vi på övningar för att stärka och slappna av i andningsmuskulaturen vilket ökar förmågan att andas jämnt, långsamt och rytmiskt. Det i sin tur leder till bättre hälsa fysiskt och mentalt.

Jämn, långsam och rytmisk andning skapar lugn i sinnet vilket i sin tur leder till emotionell och mental avslappning. Djup andning ökar också endorfinhalten i kroppen, vilket är kroppens egna smärtlindring. Endorfiner är också en del i mekanismen för att avlägsna rädsla och ångest.

I kursen ingår kroppsrörelser och positioner samt andningsteknik. Kursen passar alla som vill lära sig att andas djupt eller behöver stärka sin andning.

Inga förkunskaper krävs. Om det är svårt att sitta på golvet går det bra att använda sig av en stol.

Åtta klasser á 1,5 timme.
Pris: 1440:-

ANMÄLAN

Yoga Mjuk Andning

Kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter samt skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Yoga Mjukgörande

En kurs för dig som inte har tidigare erfarenhet och vill börja från grunden, men även för dig som behöver ta det lite extra lugnt av olika anledningar, till exempel smärta, utbrändhet eller skador m.m.

I den här kursen fokuserar vi på positioner och rörelser som stärker och mjukar upp hela kroppen. Vi går sakta och systematiskt fram med fokus på att vara medvetet närvarande så du hela tiden känner dig bekväm både fysiskt och mentalt. I Satyanandayoga finns en speciell grupp av rörelser som heter pawanmuktasana – pawan betyder vind eller energi, mukta betyder frigörelse och asana position eller rörelse. Det här är enkla rörelser som löser upp spänningar och frigör energi i muskler och leder. Det finns tre serier där den första är för lederna, den andra för matsmältningen och den tredje för höfter och rygg. I den här kursen får du lära dig övningar från alla tre grupperna men främst fokuserar vi på den första, den antireumatiska serien.

Vi avslutar varje klass med yoga nidra, en djupavslappningsteknik för att lösa upp spänningar i kropp och sinne.
Det går bra att använda stol.

Sex klasser á 1,5 timme
Pris: 1080:-

ANMÄLAN

Yoga Mjukgörande

Kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter samt skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Grundkurs

Hjärtats rymd & fördjupad andning

I den här kursen du lära dig grunderna i meditationstekniken Hjärtats Rymd (Hridayakash Dharana). Det är en meditationsteknik där vi kan komma i kontakt med vår inre visdom samt djupa känslor av frid och stillhet vilket i sin tur ger en inre upplevelse av fullständig vila. Varje dag påverkas vi av känslor som inte fått uttrycka sig. De känslorna ligger i vårt undermedvetna som emotionella spänningar. Med den här tekniken kan dessa spänningar frigöras och vi börjar istället uppleva positiva, konstruktiva och glädjefyllda känsloyttringarna.

Kropp, sinne och andning är mycket nära sammankopplade. Spänningar och blockeringar i andningen påverkar kropp och sinne på ett negativt sätt. Vi kan t.ex. uppleva mental och fysisk trötthet, känna oss nedstämda eller lida av sömnlöshet. Djup och avslappnad andning lugnar ett stressat sinne, ökar syretillförseln till cellerna samt ökar endorfinhalten i blodet. I den här kursen får du lära dig rörelser och positioner som frigör spänningar i andningsmuskulatur och andningen kan spontant bli djupare och mer avslappnad.

Du introduceras också i ett yogiskt förhållningssätt (niyama), Santosha vilket betyder förnöjsamhet. Det är ett underbart förhållningssätt att utveckla för en positiv tillvaro.

Inga förkunskaper krävs. I kursen ingår asanas (kroppsrörelser och positioner), pranayama (andningsteknik), yoga nidra (djupavslappning) och sittande meditation. I den här grundkursen praktiserar vi inte solhälsningen.

Åtta klasser á 1 timme och 45 minuter
Pris: 1440:-

ANMÄLAN

Grundkurs Hjärtats Rymd

Kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter samt skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Grundkurs

Styrka & Smidighet

I den här kursen ligger fokus på rygg och ryggrad. Du får lära dig rörelser och positioner som stärker och mjukar upp i ryggen och i ryggraden. Om du känner dig stel, brukar få ont eller ofta blir trött i ryggen så är det här kursen för dig. Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta. Du förbereds successivt för de nästkommande övningarna.

Du bör inte ha allvarliga skador på ryggen när du deltar i kursen. Undrar du om kursen passar dig så hör av dig.

Inga förkunskaper krävs. I den här grundkursen praktiserar vi inte solhälsningen.

Åtta klasser á 1 timme och 45 minuter
Pris: 1440:-

ANMÄLAN

Grundkurs Styrka & Smidighet

Kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter samt skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Fortsättningskurs I

Solhälsningen

I den här kursen fördjupar vi utövandet av solhälsningen och du kommer att lära dig den grundligt. Vi praktiserar asanas (kroppsrörelser och positioner) som förbereder kroppen för solhälsningen och andningstekniker för att kunna praktisera solhälsningen både långsamt och i snabbare tempo. Satyananda yoga nidra och meditation ingår också i kursen. Meditationen som ingår i kursen är Trataka – att titta på en ljuslåga. Med kursen får du en separat inspelning av Kaya Sthairyam (stilla och stadig kropp) också.

Solhälsningen har en heltäckande påverkan på kropp och hälsa. Den stärker, sträcker och mjukar upp i leder, muskler och inre organ. Den stimulerar och balanserar alla system i kroppen, endokrina, cirkulations-, respirations- och matsmältningssystemen. Den är vitaliserande för både kropp och sinne. Den kan också användas som en meditation i rörelse.

Du bör ha gått minst en grundkurs för den här kursen.

Sju klasser á 1 timme och 45 minuter
Pris: 1260:-

ANMÄLAN

Fortsättning I - Solhälsningen

Kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter samt skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Fortsättningskurs II

Klassisk Yoga

Under den här kursen får du lära dig det klassiska programmet av asanas. Varje position har en djupgående effekt på kropp och sinne. Enligt yoga öppnar dessa positioner flödet i energibanor och energipunkter i kroppen, ökar flexibiliteten i ryggraden, stärker skelettet och stimulerar cirkulations- och immunsystemet.
Du får lära dig några av de mest klassiska andningsteknikerna vilka ger en djup mental och emotionell avslappning samt väcker energi i kropp och sinne. Vi praktiserar yoga nidra för att förbereda sinnet för den avslutande klassiska meditationstekniken Ajapa Japa.

Den här kursen riktar sig till dig som redan hållit på med yoga ett tag. Du bör ha deltagit i minst en fortsättningskurs tidigare och du kan utföra solhälsningen på egen hand. Du förbereds successivt i alla momenten så du har möjlighet att utföra positionerna utifrån dina individuella förutsättningar.

Du bör ha gått minst en fortsättningskurs för den här kursen.

Åtta klasser á 2 timmar
Pris: 1440:-

ANMÄLAN

Fortsättning II - Klassisk Yoga

Kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter samt skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Fortsättning II

Yama & Niyama

Den kursen riktar sig till dig som redan gått på yoga ett tag. Du har deltagit i minst en fortsättningskurs och känner dig trygg med den. Du vill lära dig mer och gå vidare på alla plan, fysiskt, mentalt och emotionellt.

Yama & Niyama
Yamas och niyamas är förhållningssätt och inre discipliner som vi praktiserar för att uppnå inre frid och jämvikt. Med hjälp av yama och niyama kan vi vända negativa mönster till positiva mönster. De får oss att börja reflektera över oss själva, ökar vår medvetenhet och uppmärksamhet samt ger förståelse över hur vi genom dem kan upptäcka och utveckla vår egen inre potential.

I kursen ingår mantra, yogateori, asanas (kroppspositioner), pranayama (andningsteknik), yoga nidra och meditation.

Åtta klasser á 2 timmar
Pris: 1440:-

ANMÄLAN

Fortsättning II - Yama & Niyama

Kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter samt skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Fördjupning Meditation del 1 & 2

Meditation är ett tillstånd vi faller in i när sinnet släpper taget om det som stör och vi kan fokusera tillräckligt länge på ett objekt. Objektet kan vara i princip vad som helst, som till exempel andningen, ett mantra, en symbol eller en idé. I meditationstillståndet upplever vi fullständig närvaro, frid och glädje. För att hamna i det tillståndet använder vi oss av olika tekniker som förbereder sinnet att släppa taget om yttre och inre störningar.

Under den här kursen får du praktisera flera klassiska meditationstekniker. Vi börjar från grunden och fördjupar meditationen under kursens gång. Du bör kunna sitta stilla och bekvämt i minst 20 minuter.

Kursen innehåller kort föreläsning, asanas, pranayama, yoga nidra och meditation.

Den här kursen riktar sig till dig som hållit på med yoga i minst två år samt utövar yoga regelbundet hemma eller vill börja att göra det. Du bör ha deltagit i minst två fortsättningskurser eller ha liknande kunskaper.

I kursen ingår mantra, yogateori, asanas (kroppspositioner), pranayama (andningsteknik), yoga nidra och meditation.

Del 1 är de åtta första klasserna på en 16-veckor lång kurs. Vi sitter i meditationsövning i ca 30 minuter.
Del 2 är de resterande åtta gångerna. Vi sitter i meditationsövning i ca 45 minuter.

Spelades in våren 2023.

Åtta klasser á 2 timmar på varje del.
Pris: 1440:- för varje del.

ANMÄLAN

Fördjupning - Meditation

Kryssa i rutan till den del du vill köpa och fyll i dina uppgifter samt skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348. Skriv namn och vilken kurs det gäller. Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.

Lavandula Yogaskola

Yoga i Katrineholm

Tallbacken 8, Nävertorp, Katrineholm

Epost: lena@yogakatrineholm.se

Telefon: 070-874 62 96