Tyst Yoga Retreat – Hjärtats Rymd

27-30 juli 2023

Under den här retreaten kommer vi att använda oss av en meditationsteknik som heter Hridayakash dharana. Hridaya är sanskrit och betyder hjärta, akasha – rymd och dharana – att fokusera på.

Hridayakash dharana är en vedisk meditationsteknik där vi går in i hjärtats rum och där ljus upplevs i hjärtat. Syftet med tekniken är att gå djupare in i sinnet för att komma i kontakt med de djupt liggande undermedvetna känslorna som påverkar våra medvetna känslor, tankar och beteende dagligen. Genom att belysa och bli medvetna om dessa känslor kan vi frigöra negativa känslor och tankemönster och istället uppleva positiva, konstruktiva och glädjefyllda känsloyttringar.

”According to yogic tradition, the individual soul resides in hridayakasha, in the form of the flame or point of light. ….. That tiny, unflickering flame, unaffected by the winds of desire, emotion, passion or ambition, is the real you. That unaffected flame represent the body, beyond experience. It is an acknowledgement that ”Yes, I am That. I am not the body, not the mind. I am the spirit.”
– Swami Niranjanananda

I Hridayakash dharana blir vi medvetna om intensiteten i känslorna, skapandet av känslor, känslornas färger, förändringen av en känsla och även dimensionen bortom känslorna. Den psykoterapeutiska aspekten av meditation har sina rötter i Hridayakasha dharana.

Kursen riktar sig till både till den vane utövaren och nybörjaren. Alla får tillfälle att fördjupa sin kunskap och förståelse av yoga och hur yoga kan inkorporeras i den livsstil var och en har.

Vi praktiserar klassisk Satyananda Yoga med:

  • Asana (kropprörelser & positioner) för att balansera kroppen och alla dess funktioner.
  • Pranayama (andningstekniker) för att frigöra energi (prana), så den kan användas till det du vill.
  • Yoga nidra (liggande avslappnings- & meditationsteknik) för att lösa upp djupare blockeringar i kropp och sinne.
  • Meditation (sittande) – Hridayakash dharana för att lära känna och förstå dina känsloyttringar.
  • Karmayoga, osjälviskt arbete med en meditativ attityd, för att hitta sätt att hantera vardagen på ett harmoniskt sätt.
  • Informativa och inspirerande föreläsningar.
  • Kirtan & mantra för att stilla sinnet och väcka inre glädje.
  • Mouna (tystnad) för att ge utrymme för den inre stillheten och tystnaden.
  • Swadhyaya, självstudier, för ökad självkännedom och personlig utveckling.
  • Medveten närvaro genomsyrar alla moment av kursen.

Tid för reflektion och tystnad

Du får egen tid som kan användas till promenader, bad och vila så du kan smälta och reflektera över det du varit med om under klasserna.

Vi praktiserar tystnad från torsdag kväll till söndag förmiddag. Istället för att låta den energi som förlösts av yogaövningarna vi gör försvinna genom att prata och socialisera så får den istället med hjälp av tystnad gå djupare in i dig. Blockeringar kommer då att förlösas och den inneboende kunskapen och kontakten med det inre utvecklas.

Praktisk information

Plats: Satyananda Yoga kursgård utanför Bollnäs
Mer om kursgården »

Tider: torsdag 27 juli kl 17.00 – söndag 30 juli kl 14.
Pris: 3.800:- inklusive kost & logi
Kursledare: Lena JayAtma

Ungefärligt Schema

6.00-8.00 Morgonyoga – asana (kroppsrörelser & positioner) & pranayama (andningsteknik)
8.30 Frukost
9.40-10.50 Föreläsning & inspiration
11.00-12.50 Karmayoga
13.00 Lunch
16.30-18.00 Yoga nidra & meditation
20.00-21.00 Mantra och kirtan

Boende: Enkelt och bekvämt boende i två- eller fyrbäddsrum. Ett fåtal enkelrum finns vid särskilda behov och till en extra kostnad.

Betalningsinfo: En anmälningsavgift, 1.200:-, betalas när du fått mail om att du har en plats på kursen. Den är inte återbetalningsbar.
Resterande kursavgift betalas senast 12 juli. Efter 12 juli återbetalas kursavgiften endast vid inställd kurs.

Skulle du har oturen att bli sjuk
Kolla med ditt försäkringsbolag om du har något skydd där, till exempel via hemförsäkringen. Vissa försäkringsbolag ger dig ersättning för förlorad avgift vid uppvisandet av ett läkarintyg.

Om din försäkring inte gäller så kan du, mot uppvisande av sjukintyg, få ha kursavgiften (minus anmälningsavgiften) innestående att använda hos Lavandula Yogaskola inom ett år.

Vid anmälan efter 12 juli behöver avbokning ske inom 24 timmar, efter det gäller ovanstående.

ANMÄLAN

Tyst Yoga Retreat - Hjärtats Rymd

Kryssa i och fyll i dina uppgifter. Tryck sen på skicka.

Lavandula Yogaskola

Yoga i Katrineholm

Tallbacken 8, Nävertorp, Katrineholm

Epost: lena@yogakatrineholm.se

Telefon: 070-874 62 96