Chakra Sadhana

Fördjupningskurs på helger

I den här kursen utforskar vi hur chakrayoga kan hjälpa oss att nå balans och harmoni fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt.

Kursen är uppdelad på fyra helger under våren 2024. Varje helg har ett specifikt tema kopplat till chakras.

Chakra betyder virvel eller hjul och är energicentra som påverkar oss fysiskt, emotionellt och mentalt. De är nära sammanbundna med nervsystemet, endokrina körtlar och vårt psyke. Rena och balanserade chakras bidrar till en frisk kropp och ett harmoniskt sinne med en väl utvecklad medvetenhet. Våra chakras växlar att vara mer eller mindre aktiva vid olika tider på dygnet, olika tider på året samt olika perioder i livet, helt beroende på deras inbördes relation och hur aktiva de är i dig vid dessa olika tidpunkter.

Under den här kursen kombineras teori och praktik. I de teoretiska momenten tittar vi på chakrasystemet i relation till den fysiska kroppen, endokrina körtlar, energi (prana) och personligheten. Med de olika teknikerna och verktygen så sätts en inre förändringsprocess igång.

Du får lära känna varje chakra på ett djupare plan. Du får kunskap och vetskap om hur du påverkas av dina chakras både fysiskt och psykiskt varje dag. Genom de övningar du lär dig blir du medveten om dina chakras och dess status. Du får en inblick hur dina chakras funnits med och påverkat dig genom din uppväxt och hur de genom de erfarenheter du haft i livet nu fortsätter att påverka dig, fysiskt, mentalt och emotionellt. Med den kunskapen och erfarenheten kan du leva i större balans och harmoni i vardagen.

Helg 1 – Chakra och den fysiska kroppen.
Helg 2 – Chakra och det endokrina systemet
Helg 3 – Chakra och prana (vital energi)
Helg 4 – Chakra och personligheten

Vi praktiserar klassisk Satyanandayoga med:

  • Asana (kropprörelser & positioner) för att balansera kroppen och alla dess funktioner.

  • Pranayama (andningstekniker) för att frigöra vital energi (prana), så den kan användas till det som är positivt.

  • Yoga nidra (liggande avslappnings- & meditationsteknik) för att lösa upp djupare blockeringar i kropp och sinne.

  • Meditation (sittande) för att lära känna och förstå sinnets natur.

  • Informativa och inspirerande föreläsningar för att inkorporera yoga i livsstilen.

  • Mantra för att stilla sinnet och väcka inre glädje.

  • Swadhyaya, självstudier, för ökad självkännedom och personlig utveckling.

  • Medveten närvaro genomsyrar alla moment av kursen.
  • Du får tillgång till en materialsida med inspelningar av meditationer, yoga nidra samt annan inspiration.
  • Mellan varje träff får du program att praktisera för din personliga utveckling och inre transformation.

Praktisk information

Plats: Lavandula Yogaskola, Katrineholm

Tider:
Fredag kl. 18-20
Lördag kl. 10-16
Söndag kl. 9-12

Datum:
26-28 januari 2024 – Chakra och kroppen
1-3 mars 2024 – Chakra och endokrina systemet
12-14 april 2024 – Chakra och prana
17-19 maj 2024 – Chakra och personligheten

Kursledare: Lena Jayatma
Förkunskaper: Du bör ha praktiserat yoga under minst två år och har börjat föra in yoga i din vardag.
Pris: 5.800:- för hela kursen. Kost och logi ingår inte. Det finns flera fina boenden i och utanför Katrineholm.
Betalinfo: Anmälningsavgift 1.000:- betalas när du fått svar att du har en plats på kursen. Den är inte återbetalningsbar. Resterande avgift betalas senast 20 januari. Efter 20 januari sker återbetalning endast vid inställd kurs. Vid anmälan efter 20 januari sker betalning av hela kursavgiften så snart som möjligt. Det går bra att dela betalningen för avgiften.

Antalet platser är begränsat (15). Kursen förutsätter ett minimum av åtta deltagare. Om deltagarantalet understiger åtta deltagare kan kursen komma att ställas in.

Skulle du ha oturen att bli sjuk
Kolla med ditt försäkringsbolag om du har något skydd där, till exempel via hemförsäkringen. Vissa försäkringsbolag ger dig ersättning för förlorad avgift vid uppvisandet av ett läkarintyg.

Om din försäkring inte gäller så kan du, mot uppvisande av sjukintyg, få ha kursavgiften (minus anmälningsavgiften) innestående att använda hos Lavandula Yogaskola inom ett år.

ANMÄLAN

Chakra Sadhana

Kryssa i och fyll i dina uppgifter. Tryck sen på skicka.

Lavandula Yogaskola

Yoga i Katrineholm

Tallbacken 8, Nävertorp, Katrineholm

Epost: lena@yogakatrineholm.se

Telefon: 070-874 62 96