Yoga Retreat – Hjärtats Rymd

23-29 juni 2025

på kursgården i Hälsingland

Kursinformation

Hjärtats Rymd (Hridayakash dharana) är en vedisk meditationsteknik där vi lär känna en inre rymd i bröstkorgen. I den här rymden manifesterar sig känslor. Några av de känslorna är vi medvetna om, men många känslor finns i det undermedvetna och påverkar våra tankar och vårt beteende dagligen. Genom att bli medveten om dem kan vi frigöra negativa och destruktiva känslor och tankemönster och istället fokusera på positiva, konstruktiva och glädjefyllda känsloyttringar.

Vi upptäcker också att själva rymden som känslorna uppstår i är stilla, tyst och fridfull. Vi kan ta med oss den vetskapen in i vardagen och uppleva att bakom alla känsloyttringar finns alltid stillhet, tystnad och frid.

”According to yogic tradition, the individual soul resides in hridayakasha, in the form of the flame or point of light. ….. That tiny, unflickering flame, unaffected by the winds of desire, emotion, passion or ambition, is the real you. That unaffected flame represent the body, beyond experience. It is an acknowledgement that ”Yes, I am That. I am not the body, not the mind. I am the spirit.”
– Swami Niranjanananda

Kursen riktar sig till både till den vane utövaren och nybörjaren. Alla får tillfälle att fördjupa sin kunskap och förståelse av yoga och hur yoga kan inkorporeras i den livsstil var och en har.

Ur kursens innehåll & schema

Vi praktiserar klassisk Satyananda Yoga med:

  • Asana (kropprörelser & positioner) för att balansera kroppen och alla dess funktioner. I den här retreaten ligger fokus på att slappna av och mjukgöra i bröstkorg och bröstrygg så andningen fördjupas och vi lättare kommer i kontakt med Hjärtats Rymd.
  • Pranayama (andningstekniker) för att frigöra energi (prana), så den kan användas till det som är positivt.
  • Yoga nidra (liggande avslappnings- & meditationsteknik) för att lösa upp djupare blockeringar i kropp och sinne.
  • Meditation (sittande) för att lära känna och förstå sinnets natur.
  • Karmayoga, osjälviskt arbete med en meditativ attityd, för att hitta sätt att hantera vardagen på ett harmoniskt sätt.
  • Informativa och inspirerande föreläsningar för att inkorporera yoga i livsstilen.
  • Kirtan & mantra för att stilla sinnet och väcka inre glädje.
  • Mouna (tystnad) i tre hela dagar för att ge utrymme för den inre stillheten och tystnaden.
  • Swadhyaya, självstudier, för ökad självkännedom och personlig utveckling.
  • Medveten närvaro genomsyrar alla moment av kursen.

Tid för reflektion och tystnad

Du får egen tid som kan användas till promenader, bad och vila så du kan smälta och reflektera över det du varit med om under klasserna.

Vi praktiserar tystnad varje dag mellan kl 20.00-9.00 samt i tre hela dagar. Istället för att låta den energi som förlösts av yogaövningarna vi gör försvinna genom att prata och socialisera så får den istället med hjälp av tystnad gå djupare in i dig. Blockeringar kommer då att förlösas och den inneboende kunskapen och kontakten med vårt inre utvecklas.

Ungefärligt schema
(med reservation för ändringar)
06.00 – 08.00 Yoga: asanas (kroppsövningar), pranayama (andningsövningar)
08.30 – 09.00 Frukost
09.40 – 10.50 Föreläsning/Diskussion
11.00 – 12.50 Karmayoga
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 16.00 Fri tid
16.30 – 18.00 Yoga: yoga nidra (djupavslappning) & meditation
18.30 – 19.00 Middag
20.00 – 21.00 Kirtan, Mantra
21.30 Läggdags

Praktisk information

Praktisk information

Plats: Satyananda Yoga kursgård utanför Bollnäs
Mer om kursgården »

Tider: måndag 23 juni kl 16.00 – söndag 29 juni kl 14.
Pris: 7.800:- inklusive kost & logi
Kursledare: Swami JayAtma (Lena)
Gästlärare: Swami Maitreyi

Boende: enkelt och bekvämt boende i två- eller fyrbäddsrum. Ett fåtal enkelrum finns att tillgå vid särskilda behov mot en extra kostnad.

Betalnings- och avbokningsinfo: En anmälningsavgift, 2.000:-, betalas när du fått mail om att du har en plats på kursen. Den är inte återbetalningsbar.
Resterande kursavgift betalas senast 2 juni. Efter 2 juni återbetalas kursavgiften endast vid inställd kurs.

Om du har oturen att bli sjuk
Kolla med ditt försäkringsbolag om du har något skydd där, till exempel via hemförsäkringen. Vissa försäkringsbolag ger dig ersättning för förlorad avgift vid uppvisandet av ett läkarintyg.

Om din försäkring inte gäller så kan du, mot uppvisande av sjukintyg, ha kursavgiften (minus anmälningsavgiften) innestående att använda hos Lavandula Yogaskola inom ett år.

Vid anmälan efter 2 juni behöver avbokning ske inom 24 timmar, efter det gäller ovanstående.

ANMÄLAN

Yoga Retreat - Hjärtats Rymd

Kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter. Kom ihåg att kryssa i rutan att du läst våra villkor. Tryck sen på skicka. Du skickas då till en bekräftelsesida. Om det inte händer prova anmäl dig igen eller skriv till lena@yogakatrineholm.se

Lavandula Yogaskola

Yoga i Katrineholm

Tallbacken 8, Nävertorp, Katrineholm

Epost: lena@yogakatrineholm.se

Telefon: 070-874 62 96